dimecres, 8 de gener del 2014

IES Can Vilumara

Al gener, octubre i novembre de 2.013 hem realitzat els nostres tallers "La riquesa d'Àfrica", "Àfrica en Imatges" i "Llaços que estrangulen", adreçats als cursos de 1r i 2n d'ESO al centre educatiu IES Can Vilumara de l'Hospitalet de Llobregat.
En els primers tallers, intentem deconstruir els estereotips sobre el continent africà que els mitjans de comunicació, la literatura i el cinema ens han inoculat, alhora que ens ha fet prendre consciència dels interessos ocults en la producció d'aquesta imatge.
Mentre que en el segon, hem après les alternatives creades per la societat civil a fi de fer front a les desigualtats comercials entre els països del Nord i del Sud, mitjançant estratègies que es fonamenten en el desenvolupament d'un comerç just, sostenible i equitatiu.
IES Eduard Fontserè

A l'octubre i novembre de 2013 hem integrat els nostres tallers de la campanya Mira l'Àfrica a l'assignatura d'educació per a la ciutadania en el curs de tercer d'ESO del IES Eduard Fontserè. En particular, hem realitzat quatre sessions dels tallers  "Àfrica en Imatges", "Conflictes oblidats o l'oblit dels conflictes", i una visita guiada de l'exposició Mira l'Àfrica instal·lada a l'Auditori Barradas.
A les primeres sessions, hem deconstruït els estereotips sobre el continent africà que els mitjans de comunicació, la literatura i el cinema ens han divulgat, alhora que ens ha ajudat a prendre consciència dels interessos que s'oculten en la producció d'aquesta imatge.
Posteriorment, hem treballat una cultura de pau a través de dinàmiques sobre conflictes interpersonals i de violència estructural. Hem après a establir una diferenciació entre els principals països productors d'armament (Nord) i els consumidors (Sud), tot explicant com s'ha generat aquesta situació de dependència.
Finalment, hem pogut consolidar els coneixements adquirits visitant l'exposició.